Košarkarski klub Šentjur

PREDSTAVITEV KADRA ZA DELO Z MLADIMI

Šola košarke

Pri Košarkarskem klubu Šentjur izvajamo program Šola košarke na sedmih šolah v občini: OŠ Blaža Kocena Ponikva, OŠ Dramlje, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Hruševec Šentjur, OŠ Planina pri Sevnici OŠ Slivnica pri Celju in POŠ Blagovna.

 

Vadba je organizirana tako za fante kot dekleta prvega, drugega in tretjega razreda, razen na OŠ Planina pri Sevnici in POŠ Blagovna, kjer so v vadbo vključeni tudi otroci višjih razredov.

 

Pri sami vadbi otroci spoznavajo osnovne elemente košarkarske igre. Poudarek je na elementarnih igrah z žogo in brez nje, štafetnih in različnih tekmovalnih igrah. Skozi vadbeni proces se otroci učijo osnovne oblike vodenja žoge, podajanje žoge in različne oblike meta na koš. Igra je osnovni element skozi katerega se otrokom razvijajo košarkarske vsebine. 

 

Če se želite pridružiti košarkarski družini KK Šentjur, najdete več informacij na tej povezavi.

 

Strokovni vodja

Boštjan Kočar


Kontakt: 051/341-924

Trenerji selekcij
  • Boštjan Kočar
    (051/341-924)
  • Žiga Jug
  • Ožbej Stane
  • Martin Esih
  • Urška Klemen
  • Matevž Koleša
  • Karmen Voga

Podrobnejša predstavitev osebja